Księgowanie 50% VAT od samochodów

Księga Express STD posiada dedykowaną funkcję do rejestrowania wydatków z 50% odliczeniem VAT (związanych z eksploatacją samochodu). Dodatkowa funkcja umożliwia automatyczne obliczenie prawidłowych kwot kosztów i odliczenia VAT, w przypadku nierównych kwot podziału VAT.


50% VAT od samochodów

Nowa funkcja znajduje się w oknie PKPiR/Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów i uruchamiana jest za pomocą odpowiedniego przycisku lub klawisza [F3].


Księgowanie 50% VAT od samochodów

W oknie edycyjnym podajemy tylko kilka podstawowych danych: Datę, Numer faktury, kod kontrahenta i kwotę brutto faktury. Po wpisaniu kwoty Brutto naciskamy przycisk lub klawisz [F3].

Należy tutaj dodać, że kwotę brutto i termin zapłaty będziemy teraz rejestrować, niezależnie od tego czy zapis ma trafić do rozrachunków (rozliczeń finansowych z kontrahentem). W poprzedniej wersji wyłączenie rozliczenia (jak w naszym przykładzie) blokowało pola termin i kwota brutto.


Odliczanie 50% VAT od samochodów

"Zatwierdzenie" kwoty brutto klawiszem [F3] kończy proces rejestrowania. Wszystkie pozostałe pola program wypełnił automatycznie. Wystarczy zatwierdzić rekord przyciskiem [OK] lub klawiszami [Ctrl+Enter]


Rejestr 50% VAT od samochodów

Widok drugiej zakładki z automatycznie wypełnionym Rejestrem VAT


Widok zapisów KPiR

Widok zapisów KPiR


Widok Rejestru VAT

Widok Rejestru VAT


Wszystkie pozostałe dane po wciśnięciu klawisza [F3] zostały wypełnione automatycznie. W razie potrzeby np. zmieniamy treść operacji lub daty z zakładki RV i zatwierdzamy rekord. W większości przypadków dane będą prawidłowe i nie będzie potrzeby żadnych zmian.