Księgowanie 50% VAT w Ewidencji wydatków eksploatacji pojazdów

Pełny obieg i rozliczenie Ewidencji Pojazdów opisano w dokumencie: Rozliczenie Przebiegu Pojazdów

Po zaksięgowaniu podstawowych danych w Ewidencji Wydatków i Przejazdów, program automatycznie oblicza i księguje koszty w KPiR. Dodatkowo pełne dane z faktury VAT księgowaliśmy ręcznie bezpośrednio w Rejestrze VAT zakupów. W nowej wersji proces został skrócony i dane w Ewidencji Wydatków księgowane są automatycznie na podstawie danych VAT.


Okno dialogowe wydatku

W oknie dialogowym Wydatku naciskamy nowy przycisk [Rejestr VAT]


Rejestr VAT

Program otwiera standardowe okno z Rejestrem VAT wzbogacone o nowy przycisk [F3] w polu Brutto faktury. Wprowadzamy kwotę brutto i zatwierdzamy klawiszem [F3]. Program automatycznie księguje zapisy w tabeli VAT.


Rejestr VAT wydatki pojazdu

Zapisy w oknie Wydatku wypełnione są automatycznie po zatwierdzeniu okna VAT.


Lista z zapisami Wydatków pojazdów

Lista z zapisami Wydatków pojazdów została rozbudowana o dodatkowe kolumny związane z Rejestrem VAT.


Rejestr Zakupów VAT wydatek pojazdu

Zapis z Ewidencji Wydatków został automatycznie zaksięgowany w oknie Rejestr Zakupów VAT. W kolumnie [Typ] mamy nową ikonę, która informuje o zapisie połączonym z Ewidencją Pojazdów.


Opis ikon z kolumny Typ:

  • Pierwsza ikona informuje, że zapis został zarejestrowany bezpośrednio w Rejestrze VAT.
  • Druga i trzecia ikona (jednakowe) informują o zapisach pochodzących z okna KPiR.
  • Czwarta ikona informuje o zapisie pochodzącym z Ewidencji Wydatków Pojazdów.