Deklaracja podatkowa VAT-UE

Dokument opisuje sposoby księgowania na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT-UE.

Zapisy dokumentujace obrót gospodarczy UE rejestrujemy w zakładce PKPiR/Rejestry VAT w odpowiedniej sekcji.

KPiR, Rejestr VAT UE Dostawa towarów

Widok Rejestru VAT UE Dostawa towarów z dwoma pozycjami. W tabeli VAT księgujemy ze stawką 0%.


Rejestr VAT UE Nabycie towarów

Widok Rejestru VAT UE Nabycie towarów z jedną przykładową pozycją.


KPiR Deklaracja VAT-7

Sumy kwot z w/w Rejestrów VAT UE trafiają automatycznie do deklaracji VAT-7.


KPiR Deklaracja VAT-UE

Sporządzamy deklarację VAT-UE.

W sekcjach C oraz D zostały wykazane zapisy z odpowiednich Rejestrów VAT. Za pomocą przycisku [Szczegóły VAT] można otworzyć i edytować listę tych pozycji.


Lista pozycji obliczonych w deklaracji VAT-UE w programie KPiR

Lista z danymi szczegółowymi deklaracji VAT-UE


Okno dialogowe z danymi wybranego zapisu VAT-UE

Okno dialogowe z danymi wybranego zapisu.


Deklaracje podatkowe VAT-UE można podpisać cyfrowo i wysłać do systemu e-Deklaracje bezpośrednio z programu Księga Express STD.