Rozliczanie płatności

Korzystanie z tej funkcjonalności jest bardzo łatwe i gorąco zachęcamy do korzystania z rozliczeń w programie a nie na kartkach i w notesach.

Zdjęcia zaprezentowane w tym dokumencie wykonano przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu dostępnych skórek zmieniających wygląd programu (Springtime).


KPiR rozliczanie płatności

Domyślnie po zainstalowaniu programu włączona jest opcja rozliczeń płatności.KPiR parametry

Parametry systemu z włączoną opcją rozliczeń.KPiR przychód

Okno księgowania przychodu w KPiR. W sekcji środkowej mamy sposób zapłaty. Jeżeli zostawimy puste pole [Brak, nie rozliczaj], to program nie będzie księgował tego rozliczenia dla bieżącego kontrahenta.

W przykładzie nie księgujemy rozliczenia.KPiR

To samo okno rejestrowania przychodu, ale przy wyłączonej opcji w Parametrach Systemu (ze zdjęcia nr.2 tego opisu).

W tym przypadku w ogóle nie ma sekcji do księgowania rozliczenia płatności.Księgowanie płatności w KPiR

W kolejnym (trzecim) dokumencie zaksięgujemy rozliczenie. Należy wybrać sposób zapłaty i podać termin oraz kwotę brutto należności do zapłaty.

Na potrzeby dalszego przykładu zaksięgujemy dla tego kontrahenta jeszcze jedną fakturę (czwartą) w cenie brutto 1230. Nie ma zdjęcia z tej operacji.Rozrachunki

Okno KPiR po zaksięgowaniu czterech faktur, przewijamy paskiem kolumny do końca w prawo.

Ostatnia sekcja Rozrachunki, zawiera 3 kolumny

  • [Rozr.] - ikona informująca o zapisie w rozrachunkach (rozliczeniach) z kontrahentem
  • [Brutto] - Kwota brutto z faktury
  • [Saldo] - Pozostała bieżąca kwota do rozliczenia z tej faktury.

W naszym przykładzie pierwsze dwa zapisy nie mają zaksięgowanego rozliczenia.Kartoteka rozrachunków kontrahenta

Okno wszystkich rozliczeń dla wybranego kontrahenta otwierane z Księgi klawiszem [F7] RozrachunkiOperacje kasowe

Teraz zaksięgujemy zapłaty gotówką. Opcję znajdziemy w Menu/Rozliczenia/Płatności gotówkowe w Kasie.Raport kasowy dokument KP

W otwartym Raporcie Kasowym wybieramy [F2] Wpłata.Kasa przyjmie

W dolnej części dokumentu można zarejestrować lub wybrać jednocześnie kilka pozycji. Przydatne gdy klient zalega za kilka faktur i płaci np. zbiorczo.

Do automatycznego rozliczenia wybieramy przycisk w polu [Treść operacji] lub klawisz [F4]Salda kontrahenta

Program otwiera okno z listą zaległości tego kontrahenta. Wskazujemy pozycję i zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz] lub klawiszem [Enter].

Program zamyka okno z listą i wpisuje pozostałą kwotę do dokumentu Wpłaty.Zaległości kontrahenta do rozliczenia

Jeżeli w drugiej pozycji ponownie otworzymy okno z zaległościami, to zobaczymy tylko jedną pozycję. Pierwsza została już wybrana do rozliczenia.Tak prezentuje się okno z wpłatami po wskazaniu dwóch faktur do rozliczenia. W kolumnie [Rozrach.] jest informacja, że program automatycznie rozliczy te dokumenty.

Proszę zwrócić uwagę na kwotę 1230.Zmieniamy kwotę 1230 na 1000. Klient nie wpłaca całości zadłużenia z tej faktury.Zapisujemy i ewentualnie drukujemy dokument wpłaty.KPiR raport kasowy

Widok w Raporcie Kasowym po zapisie dokumentu wpłaty.Połączenie KPiR i rozrachunków

Teraz wracamy do listy KPiR i sprawdzamy rozliczenia w zapisach Księgi Przychodów i Rozchodów. Pierwsza (rozliczeniowa) faktura w kolumnie [Saldo] ma kwotę zero. Druga faktura ma kwotę 230.

Kolumna [Saldo] informuje o pozostałej zaległości do zapłaty. Kolumna [Brutto] pokazuje cały czas początkową wartość zadłużenia.Zaległości w rozrachunkach

Zaległości możemy śledzić w oknie Menu/Rozliczenia/Analiza Rozliczeń.

W przykładzie wybrano opcję [Do dnia księgowania], ponieważ faktura ma termin płatności 7 dni i na wskazany bieżący dzień zaległości jeszcze nie ma. Przy domyślnym ustawieniu [Wg terminu płatności].Rozrachunki kontrahenta

Tak wygląda kartoteka rozliczeń z kontrahentem po wykonaniu powyższych operacji.