Place-STD

Listy Płac

Uwaga! Moduł Płace został wycofany z oferty. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego programu Kadry-Płace, zapoznaj się z naszą ofertą Sz@rk Kadry Płace.

Zakres Kadrowy:

 • Ewidencja Pracowników oraz Harmonogram Pracy, Ewidencja Świadczeń i Przerw w pracy (zwolnienia lekarskie), Stałe Składniki wynagrodzeń pracowników, Edytor dokumentów z danymi pracowników, Umowy o pracę.
 • Listy obecności pracowników - wydruk w oparciu o miesięczny kalendarz z miejscem na podpis pracownika.
 • Słowniki Kadrowe opisujące szczegóły pracownika (grupa, dział, stanowisko, atrybuty).

Zakres Płacowy:

 • Definicje składników list płac.
 • Przygotowanie i edycja roboczych list płac za pomocą dedykowanego arkusza kalkulacyjnego. Program automatycznie pobiera dane z części kadrowej (nieobecności, składniki stałe, parametry kosztów uzyskania i ulgi podatkowej) i za pomocą definiowanych szablonów i funkcji arkusza oblicza wynagrodzenia wszystkim pracownikom. Użytkownik może definiować własne algorytmy i wzory obliczeń za pomocą wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego.
 • Przeglądanie i wydruk list zaksięgowanych. Dane z list tworzą kartoteki naliczeń wszystkich pracowników.
 • Wydruki zbiorówek list dla wszystkich pracowników.
 • Wydruk zestawień miesięcznych dla poszczególnych składników płac.
 • Wydruk kartotek z naliczeniami dla rozliczeń podatkowych PIT.
 • Wydruk kartotek z naliczeniami dla rozliczeń ZUS.
 • Eksport obliczonych Płac do Programu Płatnika ZUS (formularze RCA, RSA i DRA).
 • Tworzenie formularzy podatkowych PIT-11.