Odwrotne Obciążenie

Dokument opisuje sposoby księgowania na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT-27. Analogicznie będziemy postępować w rozliczeniu kwartalnym dla deklaracji VAT-27K.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – odwrotne obciążenie

W oknie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zaksięgowano dwa dokumenty typu "Przychód". W skojarzonym automatycznie Rejestrze Sprzedaży wybrano stawkę VAT "OO" (odwrotne obciążenie).


Rejestr VAT w KPiR

Okno dialogowe KPiR z automatycznym Rejestrem VAT


Rejestru Sprzedaży w KPiR

Widok Rejestru Sprzedaży, do którego trafiły automatycznie zapisy zarejestrowane w oknie KPiR


Zapisy ze stawką OO Odwrotne Obciążenie

Zapisy ze stawką "OO" można też księgować bezpośrednio do Rejestru VAT pozycja C.13.


VAT-7 Odwrotne Obciążenie

Łączna kwota z Rejestru Sprzedaży (10 400) i Rejestru C.13. (410) została automatycznie obliczona w trakcie tworzenia aktywnego formularza VAT-7 (15) i przedstawiona w pozycji 31.


VAT-7 Odwrotne Obciążenie

Sporządzanie Deklaracji VAT-27.

W sekcji C widać szczegółowe zapisy wg kontrahentów i łączną kwotę 10 810, która wcześniej została obliczona w deklaracji VAT-7. Na pasku narzędziowym aktywny jest przycisk [Szczegóły VAT], umożliwiający edycję obliczonych danych bezpośrednio w sporządzanej deklaracji VAT-27. Zalecamy jednak poprawę w danych źródłowych, czyli odpowiednich rejestrach VAT i ponowne obliczenie deklaracji.


Lista z danymi szczegółowymi deklaracji VAT-27

Lista z danymi szczegółowymi deklaracji VAT-27


Okno dialogowe z danymi wybranego zapisu VAT-27

Okno dialogowe z danymi wybranego zapisu.


Wszystkie nowe deklaracje podatkowe VAT można podpisać cyfrowo i wysłać do systemu e-Deklaracje bezpośrednio z programu Księga Express.