Księgowanie dokumentów wewnętrznych do KPiR

Z poprzedniego wpisu wiemy jak dodawać i edytować dokumenty wewnętrzne. Aby zaksięgować DW do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dodajemy nowy standardowy dokument i w polu typ wybieramy [Nota własna].


noty księgowe

Dla takiego dokumentu w polu [Nr dokumentu] aktywny będzie przycisk pod klawiszem [F4], który otwiera listę z dokumentami wewnętrznymi. Z listy wybieramy odpowiednią pozycję klawiszem [Return].dokument wewnętrzny

Numer dokumentu i opis operacji kopiowane są z definicji Dokumentu Wewnętrznego, który kojarzymy z zapisem w Księdze przychodówKPiR

W oknie z Księgą mamy teraz dodatkową kolumnę [DW], która za pomocą ikony informuje o połączeniu zapisu PKPiR z Dokumentem Wewnętrznym.

Aby otworzyć Edytor lub Arkusz z podglądem treści dokumentu, wybieramy przycisk [Dokument] lub klawisz [F6]księga podatkowa

Po przewinięciu listy z zapisami Księgi na prawą stronę, widać kolejne dwie kolumny w sekcji [Dok. Wewnętrzne]. Znajdują się tu: Symbol i Numer skojarzonego dokumentu wewnętrznego.Księga Express z dokumentami księgowymi

Zdjęcie prezentuje widok zapisów PKPiR i listę dokumentów wewnętrznych. Skojarzone zapisy NO/1 wyróżnione są strzałkami.dokument wewnętrzny

Z listy PKPiR za pomocą klawisza [F6] otwieramy skojarzony DW.

Na zdjęciu zaprezentowano dodatkowo możliwości korekty pisowni bezpośrednio w programie Księga Express.