Dodatkowe narzędzia

Cena programu obejmuje dodatkowe zintegrowane narzędzia:

  • Arkusz Kalkulacyjny z obsługą plików XLS, XLSX (zgodne z Excel)
  • Edytor Tekstów z obsługą plików DOC, DOCX (zgodne z Word)
  • Kalendarz z zadaniami (zadania i przypomnienia połączone z kontrahentami)

Dokumenty wewnętrzne mogą być kojarzone z zapisami Księgi Podatkowej.

Edytor Tekstów i Arkusz Kalkulacyjny, mogą być wykorzystywane niezależnie od danych programu Księga Express, do edycji profesjonalnych dokumentów w formatach DOC, DOCX, XLS, XLSX. Jest to olbrzymi bonus dla naszych użytkowników, niespotykany w innych programach.

Arkusz Kalkulacyjny

Arkusz może być wykorzystany do standardowego tworzenia własnych skoroszytów i obliczeń, lub w połączeniu z danymi programu i analizami za pomocą wbudowanej funkcji KPiR(…), która umożliwia obliczenia w czasie rzeczywistym bezpośrednio z danych zaksięgowanych w module PKPiR. Program umożliwia także import danych z innych programów oraz tworzenie dokumentów wewnętrznych i arkuszy inwentaryzacyjnych. Dokumenty takie zapisywane są bezpośrednio w bazie danych i przenoszone razem z archiwum.

Powyższa funkcjonalność dostępna jest tylko w zaawansowanych i drogich systemach stosujących dodatki do Arkusza Excel (który należy dodatkowo zakupić).


Dokument Wewnętrzny KPiR, nota wewnętrzna opracowana w Arkuszu Kalkulacyjnym

Edytor tekstów

Zaawansowane dokumenty wewnętrzne


Dokument Wewnętrzny KPiR, nota wewnętrzna opracowana w edytorze tekstów

Kalendarze, zadania, przypomnienia

W programie księgowym, niezwykle przydatną funkcją będzie ewidencja zadań do wykonania oraz opcja automatycznych przypomnień wraz z obsługą kalendarza. Walory użytkowe tej funkcji wzrosną dodatkowo przez powiązanie zadań z kontrahentami.


Terminarz z zadaniami w programie KPiR