Konta księgowe

Rejestrując obroty gospodarcze w KPiR mamy do dyspozycji tylko określone kolumny Księgi wymagane przez przepisy, dwie kolumny dla dokumentów typu PRZYCHODY i cztery kolumny dla dokumentów typu WYDATKI.

W programie Księga Express dostępne są dodatkowe narzędzia, które umożliwiają dokładną analizę przychodów i wydatków za pomocą własnych kont księgowych. Każdą operację w Książce PiR możemy opcjonalnie oznaczyć zdefiniowanym kontem.

Wykaz opcji Księgi Podatkowej z zakładki KPiR

Widok Menu/PKPiR. Z prawej strony dostępny jest Słownik Kont księgowych.


Słownik kont księgowych, Plan kont małej księgowości KPiR

Definiowanie własnych Kont w słowniku.


Widok Księgi Podatkowej z użytymi Kontami księgowymi

Widok Księgi Podatkowej z użytymi Kontami księgowymi.

Na potrzeby tego zdjęcia domyślny układ kolumn został zmieniony. Opcja taka dostępna jest w programie dla użytkowników.


Rejestrujemy zapis Wydatek w Książce KPiR

Okno dialogowe z zarejestrowanym Wydatkiem. W polu Konto wprowadzono kod=401.


przedstawia widok KPiR z włączonym grupowaniem zapisów wg kolumny Konto

Po zastosowaniu Kont księgowych możemy analizować zapisy KPiR poprzez filtrowanie danych lub grupowanie kolumn.

Zdjęcie przedstawia widok Księgi Podatkowej z włączonym grupowaniem zapisów wg kolumny Konto. Funkcje filtrowania i grupowania danych dostępne są w programie dla użytkowników.


kołowy wykres graficzny prezentujący oddzielnie Przychody i Koszty KPiR

W zakładce PKPiR/Analizy PKPiR/Obroty wg Kont księgowych dostępny jest dedykowany Widok z obliczonymi sumami dla każdego konta, oraz kołowy wykres graficzny prezentujący oddzielnie Przychody i Koszty.

Podświetlając kursorem myszki odpowiedni fragment koła wykresu, otrzymujemy szczegółową informację z kodem i kwotą.

Gorąco zachęcamy do używania tych funkcji. Dzięki temu będziecie mieć Państwo dokładną informację na temat struktury Waszych Przychodów i Wydatków. Z programu można korzystać nie tylko na potrzeby Urzędu Skarbowego.