Księgowość KPiR

W zakresie księgowości program posiada:

 • Księgę podatkową z opcją używania kont księgowych. Automatyczne księgowanie do PKPiR oraz Rejestrów VAT i Rozrachunków
 • Analizy graficzne zapisów KPiR. Wykresy słupkowe porównujące przychody i wydatki w poszczególnych latach, oraz wykresy kołowe dla zapisów wg kont księgowych.
 • Rejestry VAT, w tym WNT, WDT, Eksport, Import i Odwrotne obciążenie.
 • Szczegółowe analizy Rejestrów VAT w podziale na typy i stawki VAT
 • Księgowanie i odliczanie 50% VAT od kosztów związanych z samochodami osobowymi
 • Ułatwienia w księgowaniu 50% odliczenia VAT podczas księgowania w KPiR oraz w Ewidencji wydatków (pojazdów).
 • Deklaracje podatkowe PIT-5, PIT-5L oraz VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-27K, VAT-UE, VAT-ZT, VAT-ZZ, ORD-ZU. Deklaracje tworzone są automatycznie na podstawie zaksięgowanych danych za pomocą aktywnych formularzy. Po obliczeniu można utworzyć e-Deklaracje w formacie XML, podpisać cyfrowo i wysłać „na bramkę” Ministerstwa Finansów. Wszystko to bezpośrednio z programu.
 • Tworzenie i wysyłanie e-Deklaracji podatkowych bez podpisu cyfrowego, za pomocą Danych Autoryzacyjnych Podatnika
 • Ewidencję wyposażenia, Ewidencję Przebiegu i wydatków Pojazdów, Noty korygujące, Dokumenty wewnętrzne (arkusze kalkulacyjne lub dokumenty tekstowe)
 • Bilans Księgi miesięczny i roczny z analizami graficznymi
 • Rozliczanie wielu wspólników
 • Eksport danych XML do Programu Płatnika ZUS w zakresie tworzenia deklaracji rozliczeniowych RCA i DRA dla Pracodawcy (wspólników).
 • Księgowanie i rozliczenia płatności z kontrahentami, raporty kasowe, raporty bankowe, import wyciągów z bankowych systemów transakcyjnych przy użyciu plików CSV, TXT, który jest używany przez większość popularnych w Polsce banków.
 • Wbudowany generator raportów umożliwiający modyfikowanie i dodawanie własnych projektów wydruków.
 • Czytelne i przejrzyste wydruki z opcją zapisu do formatu PDF. Wszystkie widoki tabel można dowolnie filtrować i zapisać do pliku XLS wbudowanego Arkusza kalkulacyjnego lub Excel.
 • Automatyczne, bezpośrednie księgowanie faktur z wewnętrznego modułu Fakturowanie i magazyn.

Program KPiR księga podatkowa dla małych firm