Analizy KPiR w arkuszu kalkulacyjnym

Dokument prezentuje zaawansowane, aczkolwiek bardzo proste w zastosowaniu, własne analizy w Arkuszu za pomocą wbudowanej funkcji. Funkcja posłuży nam do przeprowadzenia różnych obliczeń danych bezpośrednio z KPiR.


zapisy KPiR

Na potrzeby przykładu zarejestrowano kilka pozycji w Księdze Przychodów.Bilans księgi KPiR

Powyższe zapisy przedstawione w postaci sum zbiorczych w Bilansie Księgi.funkcja KPiR do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym

Obliczenia w arkuszu za pomocą dostępnej w programie funkcji KPiR(). Zdjęcie dodatkowo prezentuje opcje z zakładki Menu/Widok

Dzięki wbudowanej funkcji można dowolnie przetwarzać dane księgi, wykonywać analizy porównawcze z kilku lat (program prowadzi wieloletnią bazę narastająco) oraz wzbogacić analizę wykresami graficznymi. Wszystko to można zaprezentować w jednym arkuszu.


Proszę porównać obliczone wartości w arkuszu z poprzednim zdjęciem Bilansu Księgi.


Funkcja KPiR() pozwala na wykonywanie obliczeń wg pięciu scenariuszy:

  • KPiR(kolumna) - pozwala na obliczenie sumy wskazanej kolumny z całego bieżącego roku
  • KPiR(rok; kolumna) - suma wskazanej kolumny z podanego roku
  • KPiR(rok; miesiąc; kolumna) - suma wskazanej kolumny z podanego roku i miesiąca
  • KPiR(rok; od-miesiąca; do-miesiąca; kolumna) - suma wskazanej kolumny z podanego roku i podanego zakresu miesięcy (od - do)
  • KPiR(rok; od-miesiąca; do-miesiąca; kolumna; konto) - j. w. ale dla podanego konta


obliczenie KPiR w XLS

Widok zapisu w Księdze, który został obliczony w naszym arkuszu w komórce B8 (suma [kolumny 7] dla podanego konta: [1])Funkcje KPiR do arkusza kalkulacyjnego

Odkryte definicje funkcji prezentujące wywołania opisywanej funkcji KPiR()

Przykłady funkcji z konkretnymi parametrami dla w/w pięciu postaci:

  • =KPiR(7)
  • =KPiR(2015; 7)
  • =KPiR(2015; 3; 7)
  • =KPiR(2015; 1; 3; 7)
  • =KPiR(2015; 1; 3; 7; 1) - ostatni parametr [1], to numer konta


KPiR w Excelu

Jeżeli równolegle księgujemy lub zmieniamy zapisy w Księdze Podatkowej i chcemy obliczyć aktualne wartości funkcji KPiR(), to w otwartym arkuszu należy wybrać opcję Menu/Plik/Oblicz lub za pomocą klawiszy [Ctrl+F9]

Posługiwanie się nową funkcją, nie różni się niczym od stosowania typowych, standardowych dla arkusza kalkulacyjnego funkcji: jak np. =SUMA()


Opisywana metoda daje nam ogromne możliwości definiowania zaawansowanych analiz w bardzo prosty i wygodny sposób. A to wszystko bezpłatnie bezpośrednio w programie Księga Express STD.

Oczywiście parametrem funkcji może być liczba lub adres komórki, który taką liczbę przechowuje. W naszym arkuszu widać, że miesiące pobierane są z komórek: A2; A3; A4 (zdjęcie numer 5).