Faktura-STD

Fakturowanie z obsługą magazynu

Opcjonalnie w programie dostępny jest moduł Fakturowanie z obsługą magazynu. Dodatkowy moduł można zamówić w cenie netto 300,00 zł.

W programie można tworzyć faktury posługując się kartotekami (produktami) magazynowymi i/lub kartotekami „usług”, które nie wymagają stanu magazynowego. Oczywiście dostępna jest też opcja faktur mieszanych, gdzie do faktur z produktami dodajemy pozycje usług, np. koszty dostawy czy transportu.
Zakres funkcjonalny modułu Fakturowanie:

  • Lista produktów ze stanem magazynowym.
  • Lista usług - pozycje faktur bez stanu magazynowego.
  • Szybka sprzedaż - moduł szybkiej sprzedaży. Produkty i usługi można dodawać bezpośrednio do tzw. „Koszyka” bez opuszczania dokumentu i listy asortymentu.
  • Inwentaryzacja - obsługa inwentaryzacji, rejestrowanie i wydruk arkuszy spisu z natury. Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych.
  • Rejestr faktur – umożliwia tworzenie nowych faktur i wydruk zapisanych (historycznych) dokumentów sprzedaży: VAT, UE, Eksport, odwrotne obciążenie. Wydruk Rejestrów sprzedaży.
  • Rejestr Proforma - Umożliwia tworzenie nowych Faktur Proforma oraz przekształcanie ich do właściwych Faktur VAT. Przeglądanie faktur do zrealizowania.
  • Rejestr zakupów - Umożliwia rejestrowanie faktur zakupów (dokumentów przyjęcia PZ). Wydruki rejestrów zakupu.
  • Dokumenty magazynowe - Umożliwia dodawanie nowych i wydruk dokumentów magazynowych przychodu: (PZ, PW, ZW, R+) oraz rozchodu: (WZ, RW, R-). Dokumenty WZ można przekształcać do faktury VAT.
  • Zamówienia odbiorców - Umożliwia tworzenie nowych Zamówień od odbiorców oraz przekształcanie ich do właściwych Faktur VAT. Przeglądanie zamówień do zrealizowania.
  • Sprzedaż zbiorczo - Analizy sprzedaży z wykresami graficznymi.