Dokumenty wewnętrzne KPiR

Dokumenty wewnętrzne KPiR

Dokumenty wewnętrzne dostępne są w zakładce PKPiRNowy dokument wewnętrzny

W programie zdefiniowano nową tabelę z dokumentami wewnętrznymi. Na zdjęciu widać proces dodawania nowego dokumentu. W polu [Typ] można wybrać rodzaj dokumentu:

  • Arkusz (domyślny)
  • Edytor


noty księgowe KPiR

Dokumenty są automatycznie numerowane w ramach pola [Symbol]. Każdy symbol ma własną numerację zaczynającą się od 1.

Zdjęcie prezentuje dwa dokumenty DW/1 i DW/2 oraz powtarzający się numer 1 dla symbolu NO. Dokumenty DW edytowane będą za pomocą wbudowanego Arkusza kalkulacyjnego, natomiast dokument NO/1 za pomocą wbudowanego Edytora tekstów.

W celu edycji wybieramy przycisk [Dokument] lub klawisz [F6]nota księgowa KPiR w edytorze tekstów

Edycja dokumentu NO za pomocą wbudowanego Edytora Tekstów.

W programie dostępny jest profesjonalny edytor umożliwiający edycję dokumentów DOC oraz DOCX. W naszym przykładzie dokument zapiszemy nie do pliku lecz do bazy danych za pomocą przycisku oznaczonego strzałką lub klawiszami [Ctrl+Shift+S]. Wspomniany przycisk dodatkowo znajduje się w sekcji Menu/Plik.

Na zdjęciu zaprezentowano opcję automatycznego podświetlania błędnej składni pisowni (czerwone podkreślenie błędnych słów).nota księgowa KPiR w arkuszu kalkulacyjnym

Jeżeli typ dokumentu określono jako [Arkusz], to do edycji otwierany jest wbudowany Arkusz Kalkulacyjny. Również w tym przypadku dokument zapisujemy do bazy takim samym przyciskiem jak w Edytorze lub klawiszami [Ctrl+Shift+S].

Tak przygotowane i zapisane dokumenty przechowywane są w podstawowej bazie danych programu. Są automatycznie archiwizowane wraz z danymi i natychmiast dostępne bez szukania plików w katalogach komputera.


Opisane w przykładzie Edytor Tekstów i Arkusz Kalkulacyjny, mogą być wykorzystywane niezależnie od danych programu Księga Express, do edycji profesjonalnych dokumentów w formatach DOC, DOCX, XLS, XLSX. Jest to olbrzymi bonus dla naszych użytkowników, niespotykany w innych programach.